Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate a datelor oferă informații despre datele personale pe care le colectăm atunci când vizitați website-ul Colegiului Biblic Pacea (www.pacea.ro), felurile în care aceste date sunt utilizate și distribuite, precum și drepturile dumneavoastră în ceea ce privește prelucrarea informațiilor personale.
Asociația SMC Pacea, în cadrul căreia funcționează Colegiul Biblic Pacea, cu sediul in Șelimbăr str 1 Decembrie nr 8, județ Sibiu, în calitate de autor, proprietar și administrator al site-ului www.pacea.ro, respectă dreptul la viața privată al persoanelor, iar în contextul prelucrării datelor cu caracter personal ale acestora, le asigură o protecție adecvată.

1. Ce sunt datele cu caracter personal?
Conform Regulamentului (UE) 2016/679 (Regulamentul General privind Protecția Datelor – GDPR) care a intrat în vigoare la data de 25 mai 2018: datele cu caracter personal sunt orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Informațiile diferite care, adunate, pot duce la identificarea unei anumite persoane constituie și ele date cu caracter personal.
Exemple de date cu caracter personal: numele și prenumele, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, seria și numărul unui act de identitate, adresa de protocol de internet (IP), identificatoare de modul cookie.

2. Ce date cu caracter personal prelucrăm?
• Datele cu caracter personal pe care ni le furnizați și pe care le prelucrăm prin intermediul formularelor de contact sau de înscriere prezente pe pagina noastră, sunt: nume, prenume, numere de telefon și adresa de e-mail, nivelul de pregătire etc.
• Informațiile fiscale incluse în formularele de donație sunt doar transmise instituțiilor abilitate, fără stocarea acestora pe suport fizic sau electronic.
• Serverul web culege în mod automat date pentru a asigura securitatea site-ului și a informațiilor: loguri (jurnale) de accesare care conțin adresa IP a vizitatorului, resursa vizitată, browserul utilizat.
Bazele de date cu studenții, absolvenții, angajații, partenerii și colaboratoii noștri sunt actualizate regulat, nu se transmit terților, decât în condițiile impuse de lege, și se folosesc doar de către persoanele autorizate din cadrul instituției. Pentru sesizări cu privire la actualizarea acestor baze de date, vă rugăm să ne contactați la missionpacea@gmail.com
• Pe site-ul nostru folosim module cookie pentru a analiza eficiența site-ului și a îmbunătăți experiența de navigare a vizitatorilor. Modulele cookie nu permit identificarea utilizatorului.
Notă: nu prelucrăm datele personale ale minorilor.

3. Cum folosim datele dumneavoastră?
Pentru una sau mai multe din situațiile următoare:
• răspuns la solicitările dumneavoastră
• asistență în procesul de admitere
• răspunsul la sesizarea unei probleme pe website
• pentru a vă facilita cazarea în campusul Colegiului Biblic Pacea
• informare cu privire la activitățile și evenimentele, organizate la SMC Pacea dacă ați optat pentru acest lucru
• răspunsul la alte sesizări.
SMC Pacea poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării datelor cu caracter personal, în următoarele scopuri:
• realizarea de rapoarte / analize;
• realizarea de informări;
• pentru creșterea calității serviciilor oferite.
Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra acestor date, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea (pe orice fel de suport), adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

4. Condiţii de legitimitate privind prelucrarea datelor personale
Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate exclusiv în baza consimțământului acordat în mod expres şi neechivoc pentru aceasta prelucrare. Prin urmare, punerea la dispozitie a datelor/informațiilor ce fac obiectul site-ului va fi considerată ca reprezentând consimțământul expres pentru ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de SMC Pacea, în conformitate cu scopurile anterior menţionate. În situația în care considerați că ați fost corect informat/informată iar totodată sunteți de acord cu mențiunile și scopurile de mai sus, vă rugăm să bifați opțiunile corespunzătoare de pe site atunci când vi se cer.
Dacă nu sunteti de acord ca datele dumneavoastră să facă obiectul prelucrării, vă rugăm să nu ni le furnizați. Ca atare, respectând această opțiune, vă rugăm să bifați optiunile corespunzătoare de pe site și, totodată, să luați în considerare faptul că anumite funcţionalităţi nu vor fi disponibile. Datele dumneavoastră personale vor fi stocate pe toată perioada colaborării cât și ulterior acesteia, pe o perioadă de cel mult 3 ani de la data încetării colaborării, după care vor fi șterse sau anonimizate, după caz.

5. Cum protejăm datele cu caracter personal?
Datele personale sunt prelucrate în condiții de siguranță – SMC Pacea depune toate eforturile rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal prelucrate pe acest website și a urmat la implementarea de măsuri tehnice adecvate privind securitatea datelor, împotriva prelucrării sau a alterării neautorizate, împotriva pierderii sau a distrugerii, precum și împotriva dezvăluirii și a accesului neautorizat la datele personale transmise, stocate sau prelucrate.
SMC Pacea asigură integritatea, disponibilitatea, confidențialitatea și autenticitatea în ceea ce privește datele cu caracter personal, utilizând metode și tehnologii de securitate avansate, împreună cu politici aplicate salariaților și procedurilor de lucru pentru a proteja prelucrarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor legale în vigoare.
Acest website este găzduit la https://www.clausweb.ro , unul din furnizorii de top pentru servicii cloud din România. În ciuda acestor eforturi, nu putem garanta totuși securitatea absolută a informațiilor procesate pe acest website. În situații de încălcare a securității datelor care v-ar putea pune în pericol datele personale ne angajăm să vă informăm prompt despre aceste situații și să luăm măsurile prevăzute de lege.
Actualizare: Februarie 2020